Het Noordhollandse geslacht

ROOBEEK

naar het oorspronkelijk werk van H.A.J. Roobeek

Grotendeels naar de gegevens van A.E. de Jong-Roobeek

(oorspronkelijke uitgave 1987)

 

Deze familiegeschiedenis is grotendeels gebaseerd op de gegevens verzameld door mevrouw A.E. de Jong-Roobeek (overleden 30 juni 1986), die gedurende 20 jaar onderzoek naar de familie Roobeek heeft verricht. Deze familie komt oorspronkelijk uit Castricum, alwaar in de 16e eeuw een zekere Pieter Heertgens (Heertsz.) woonde (ca. 1750-1614), de eerst bekende voorvader van de familie Roobeek. Zoals in veel gevallen, laat de samensteller de genealogie aanvangen met degene op wie het patroniem van zijn zoon betrekking heeft, in dit geval een zekere Heert, van wie niets meer bekend is dan dat hij een zoon Pieter had. In de meeste gevallen zal dat wel juist zijn. Toch moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat een patroniem niet altijd betrekking hoeft te hebben op de voornaam van de vader. Het kon immers gebeuren dat een kind naar een der grootouders werd vernoemd, d.w.z. niet alleen diens voornaam maar ook diens patroniem kreeg. De vader van een, laten wij aannemen, Jan Pietersz. hoefde dus niet altijd Pieter te heten maar, bijvoorbeeld, Hendrik of Cornelis.

Met name betreffende de oudst bekende generaties zijn veel bijzonderheden vermeld, ontleend aan oudrechterlijke archieven. Maar ook wat vorm en inhoud betreft verdient deze uitgave alle lof

(bron: Blad "Mededelingen Centraal Bureau voor Genealogie", jaargang 42, nr. 4, december 1988)

De naam Roobeek is nooit verklaard.
Maar er blijkt in Bakkum toch een Rode Beek te zijn geweest.
Plaats/dorp : Bakkum
Straatnaam : Heereweg
Huisnummer : 8
Datering :
Beschrijving : In dit huis is eerder café Het Haasje gevestigd en is in 1799 Neeltje Groentjes door een schot om het leven gekomen. Noord van het huis loopt de Nollenbeek en in de volksmond ook rode beek genoemd naar het oerrijke water.

 

Bij deze genealogie zijn de volgende bijvoegsels verschenen
 

Bijvoegsel 1, dd. 31 december 1988, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 2, dd. 31 december 1989, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 3, dd. 31 december 1990, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 4, dd. 31 december 1991, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 5, dd. 31 december 1992, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 6, dd. 31 december 1993, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 7, dd. 31 december 1994, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 8, dd. 31 december 1995, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 9, dd. 31 december 1996, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 10, dd. 31 december 1997, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 11, dd. 31 december 1998, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 12, dd. 31 december 1999, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 13, dd. 31 december 2000, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 14, dd. 31 december 2001, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 15, dd. 31 december 2002, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 16, dd. 31 december 2003, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 17, dd. 31 december 2004, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 18, dd. 31 december 2005, H.A.J. Roobeek
Bijvoegsel 19, dd. 10 januari 2008, Gonnie Hoonhout
Bijvoegsel 20, dd. 05 april 2011, Gonnie Hoonhout
Bijvoegsel 21, dd. 14 november 2013, Gonnie Hoonhout

H.A.J. (Roni) Roobeek is 23 september 2006 te Gouda overleden.

De gegevens zoals die hier zijn opgenomen hebben een iets breder kader. De kinderen, waarvan de moeder de naam Roobeek draagt, worden ook vermeld.

Om privacy redenen zijn niet alle gegevens zichtbaar. Nog in leven zijnde personen en personen die minder dan 100 jaar terug zijn overleden worden aangegeven met X X. Wil je deze wel zien, vraag dat dan even.

Wil je meewerken aan het onderhouden van deze stamboom, meld dat dan hier.

 

klik hier voor de toegang tot de stamboom